O nas

Dowiedz się więcej o misji Fundacji Ludzi Sztuki

Słowem wstępu...

Misją Fundacji Ludzi Sztuki jest tworzenie niekonwencjonalnych dzieł, wykraczających poza ogólnie przyjęte wzorce i chwilowe trendy, zachęcających do ciekawości świata oraz refleksji nad nim. To wspieranie rozwoju polskiej kultury i sztuki poprzez tworzenie niezwykłych estetycznych i intelektualnych przeżyć pomiędzy artystą a widzem.

content-img1

Nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń... 

Fundacja Ludzi Sztuki pragnie wspierać kulturę i sztukę przyczyniając się do tworzenia wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie. Angażuje się w projekty, które mają się wyróżniać na tle innych produkcji i będą trafiały do odbiorcy z subtelnymi nawiązaniami do polskiej literatury, polskiej kultury i polskiej sztuki oraz pięknym przesłaniem dla wszystkich artystów w Naszym Kraju – ‚nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń’.

Dla Roberta Ziółka – prezesa Fundacji, człowieka sukcesu w sferze gospodarczej a prywatnie człowieka wrażliwego na piękno – sztuka zawsze oznaczała coś więcej niż tylko masowo konsumowane i z miejsca zapominane filmy, koncerty czy wystawy malarskie.

 


Podróżując po całym świecie, miał okazję zapoznać się z wieloma kulturami i ich specyfiką, a także z funkcjonującymi w nich artystami. Dosyć szybko doszedł do wniosku, że wszystkie osoby aspirujące do tworzenia dzieł kultury i sztuki mają ten sam problem, niezależnie od kraju czy szerokości geograficznej – brak możliwości realizacji swych twórczych marzeń.

Stało się to impulsem do stworzenia Fundacji Ludzi Sztuki, projektu mającego na celu pomoc twórcom z różnych dziedzin kultury i sztuki oraz zapewnianie im szeregu narzędzi promocyjnych, dzięki którym będą mogli łatwiej podzielić się ze światem swoimi osiągnięciami.


Statut_Fundacji_Ludzi_Sztuki_Mushchelka

content-img-2